• ekobaja

Informacje o konkursie

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „EkoRysunek”,
którego organizatorem jest Ministerstwo Środowiska.

Celem głównym konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci poprzez tworzenie prac plastycznych ukazujących piękno otaczającej nas przyrody oraz potrzebę dbania o środowisko.

Zadanie konkursowe polega na narysowaniu ilustracji do wybranej bajki wyróżnionej w konkursie literackim Ministerstwa Środowiska.
Bajki są dostępne w zakładce „Audiobook” (.wav oraz .pdf) oraz na kanale YouTube Ministerstwa Środowiska pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7puT16ose5OLhikYmYHd0TN

Do prac konkursowych należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (Dokumenty)
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Na prace czekamy do 23 listopada 2015r.

Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe – nagrody są grupowe i indywidualne!
Wyróżnione ilustracje zostaną również opublikowanie w zbiorze bajek pt. “EkoBaja” wydanej przez Ministerstwa Środowiska.

Każda placówka oświatowa, opiekun prawny, rodzic autora ilustracji otrzyma od Certyfikat będący potwierdzeniem propagowania postaw proekologicznych wśród dzieci oraz uczestnictwo w konkursie „EkoRysunek”.

Zapraszamy!